Prosjekter vår, sommer og høst 2018 - utgave 3.

Rødmerket er prosjekt med 1. prioritet.

Nr.

Prosjekt

Ansvarlig gruppe

Status

Pr. 23.05

1

Merke ferdig stien rundt Skumsjøen.

5

Skilter er levert gruppeleder.

2

Bestemme plassering av "Finn Åsen" kassene for 2018.

Alle

Ferdigstilles nå.

3

Forbedre lysløypa til Skumsjøen som sommersti, gangbaner!

5

Noen forberedelser er utført.

4

Bygge et lite vedskjul på Rognlihaugen.

4

Ferdigstilles nå.

5

Beise gapahuken på Eikvelta.

1

Beis og pensler er levert gruppeleder.

6

Generell rydding og blåmerking av turstier, samt oppgraderinger.

Alle

Løfte opp gangbaner og legge under stokker.

7

Generell rydding av skiløypetraséer.

Alle

Høstaktivitet.

8

GPS måling av nye stier.

PHS

Vil fortsette oppdatering i 2018.

9

Supplere enkelte områder med gangbaner.

3

7 gangbaner disponeres av gr. 3.

10

Forbedre skiløypetrasé i Nysethmarka.

Bruke gravemaskin fra Veltmanåa og oppover til Finstadmyra.

11

Stien Trollheim - Mæhlumsætra trenger oppgradering. 8 gangbaner.

4

Samarbeid med gr. 1.

12

Oppgradere stiene fra Rørmyra til Rognlihaugen.

4

Gangbaner er kjørt ut i vinter.

13

Nye sommerskilter.

Per D.

Ferdig

14

Skiløypeskilter.

Per D.

Ferdig

15

Oppdatere plassering av rasteplasser.

PHS

16

Vurdere å blåmerke flere stier på østsida.

Gruppe øst

17

Sette opp skilter som nå er levert.

Alle

18

5 gangbaner til Trollheim.

1

Ferdig

19

Gangbaner ved Bjørnsgård.

4

Kjørt ut i vinter.

20

Beise vedskjulet på Rognlihaugen.

4

Kjell og Erling kjøper beis, samme farge som hytta.

21

Gangbaner før og etter brua over Veltmanåa i Nysethmarka.

2

Kjørt ut i vinter.

22

Kropp over bekk ved vegen ovenfor Nedre Stokkekrysset.

2

Kjøpe egnede materialer, og bygge på stedet.

23

Legge om stien etter Vildåstoppen. (eit. kutte ut stien som sommersti.)

5

For å minimere bruk av gangbaner.?!

24

Sette opp gjerde rundt parkering på Rørmyra.

Felles

Befaring 28. mai sammen med R. Børstad.

25

Merke opp skiløypetrasé til Rognlihaugen.

Befaring 28. mai sammen med R. Børstad.

26

Se på skiløypetrasé til Lauvhøgda.

Befaring 28. mai sammen med R. Børstad.

27

Sittegruppe (krakker) på Lauvhøgda.

Ferdig.

28

Rekkverk på brua ved Bjørnsgård.

4

29

Skiltstolpe på Lauvhøgda.

4

Prosjekter vår, sommer og høst 2017 - utgave 4.

Nr.

Prosjekt

Ansvarlig gruppe

Status

Pr. 27.09

1

Merke ferdig stien rundt Skumsjøen.

5

Noen skilter mangler

2

Bestemme plassering av "Finn Åsen" kassene.

Alle

Avtale møte med kommunen.

3

Forbedre lysløypa til Skumsjøen som sommersti med gangbaner.

Vurdere å legge stien på tørrere område. 4 gangbaner er kjørt ut. - Fortsetter neste år

4

Bygge et lite vedskjul på Rognlihaugen.

4

5

Sikre bekken ved brua nedenfor Mæhlumsætra.

1

Materialer er på plass.

6

Generell rydding og blåmerking av turstier, og oppgradering av stiene.

Alle

Noe rydding av stien Sveumskrysset- Friarealet gjenstår

7

Generell rydding av skiløypetraseer.

Alle

Høstaktivitet.

8

GPS måling av nye stier.

PHS

Oppdatering vil fortsette i 2018.

9

Supplere enkelte områder med gangbaner.

Alle

Kjørt inn med scooter i vinter.

10

Grill/bålplass på Eikvelta.

Alle

Har skaffet sementringer. Kjøres inn når veien er klar.

11

Stien Nyberg mot Putten. Forbedre et bløtt område ved bekken.

5

Gangbaner er tilgjengelig på stadion.

12

Forbedre skiløypetrase i Nysethmarka.

Kjøpe timer med gravemaskin. Fortsetter neste år med nytt budsjett

13

Maskinarbeid i gammel skiløype fra Stokkekrysset til Skumsjøen.

Kjøpe timer med gravemaskin.

Utsatt

14

Stien Trollheim - Mæhlumsætra trenger oppgradering.

8 gangbaner - Vente til 2018.

15

Rasteplasser på Østsiden. (ved løa Mortensvea og Raulåven).

Øst

Kjørt ut i området.

16

Oppgradere stiene fra Rørmyra til Rognlihaugen.

4

Gangbaner er kjørt fram med scooter.

17

Vurdere flere rasteplasser, Lønnbergtoppen syd +++

Sittestokk er kjørt ut i vinter.

18

Flere sittekrakker til nye rasteplasser.

10 stk hentet og kjørt ned til stadion.

19

Bedre skilting til Mæhlumsætra.

Skiltbehov levert til bestiller.

Venter på levering

20

Innkjøp av ny ryddesag.

PHS

Innkjøpt og testet.

21

Skiløypeskilter.

PHS

Foreløpig skiltbehov levert til bestiller.

Venter på levering

22

Gangbaneproduksjon før snøen går.

Alle

80 gangbaner produsert. 

23

Sti fra Vesetvegen og østover mot Skumsjøen.

2

Ødelagt av hogstmaskin. Vurdere tiltak.

24

Gapahuken på Eikvelta.

Lions Club Vestre Toten har overlevert gapahuken til Åsløypas Venner - Raufoss!!

25

Rydde skiløypa fra Sveumskrysset til Osbakken.

Ferdig. Benyttet den nye ryddesagen.

26

Rasteplass på Sveumskrysset. (ønske fra støttemedlem).

Kjøres fram når vegen er kjørbar.

27

Stien fra Rørmyra til Trollheim.

4

Supplere med minst 3 gangbaner.

28

Vurdere å blåmerke flere stier på Østsiden.

5

Avtale med grunneiere. Fortsetter i 2018.

29

Platting foran gapahuken på Eikvelta.

Alle

30

Webkamera Eikvelta.

IAa

Feilsøking pågår. Problemer med Telia. - Tester nå Telenor.

31

4 gangbaner for Østsiden.

32

7 gangbaner for området Kolbergsætra.

Lagret på Eikvelta. Ut med scooter i vinter.

Prosjekter vår, sommer og høst 2016 - utgave 03 - 29.09.2016

Nr.

Prosjekt

Ansvarlig gruppe

Status 12. mai

Status 31.okt

1

Fortsette med fullføring av ny sti rundt Skumsjøen

5

Fullføre grunneieravtale og fullføre prosjektet

2

Bestemme plassering av "Finn Åsen" kassene i 2016

Alle

Møte med kulturkontoret beslutter dette

3

Fullføre Rognlihaughytta. Tette utedoen for å forhindre snø og vann.

4

Avtale med Børstad

4

Bygge et lite vedskjul på Rognlihaugen.

4

Avtale med Børstad

5

Sikre bekken før brua nedenfor Mæhlumsætra.

1

Innspill fra skiturist.

Kjører inn materialer i vinter

6

Generell rydding og blåmerking av turstier, samt oppgraderinger 

Alle

Vår og sommeraktivitet

7

Generell rydding av skiløypetraseer

Alle

Høstaktivitet

8

GPS måling av nye stier

PHS

Oppdatering fortsetter hele 2016

9

Oppsetting av nye skilt som er bestilt til Raufoss Øst

2

10

Flere gangbaner i Jotunheimstien fra Trollheim

1

Gangbaner ligger ved Bjørnsgård

11

Stien Nyborg mot Putten. Forbedre et bløtt område ved bekken

5

12

Ny sti på Raufoss Øst fra Gamlelåven mot Lerud

2

Ferdig. Skilting gjenstår.

13

Legge ut alle gangbanene som ble kjørt ut i vinter.

3

Ligger i kryss skiløype/sti mot Kolbergsætra.

14

Legge ut noen gangbaner ved gapahuken på Eikvelta.

3

15

Rasteplass på Raufoss Øst (ved Mortensvea og ved Raulåven).

PHS

16

Oppgradere stiene fra Rørmyra til Rognlihaugen før ferien.

Felles*

Skitraseen må utbedres.

Stort sett ferdig

17

Bygge gangbaner etter behov.

PHS

Innspill fra gruppere. - 500 meter materialer er bestilt.

18

Flere sittekrakker.

Leder

Leder bestiller 6 stk.

Kan hentes på saga

19

Flytting av informasjonstavla på Rørmyra.

Felles*

20

Nytt webkamera på Eikvelta med 4G teknologi

Ingvar

Testing pågår. Monteres uke 34 

21

Inngjerde perkeringsplass ved Rørmyra

4

22

Webkamera på Raufoss Skistadion

Ingvar

Byttet ut simkort (mobilt 3G nett) med router (fast nettverkforbindelse)

  • *Fellesdugnad tirsdag 28. juni

Prosjekter for 2015

 

Nr.

Prosjekt

Status

Status pr. 06.12.2015

1

Fortsette med fullføring av ny sti rundt Skumsjøen Utsatt til 2015 Rydding og merking pågår. Fortsetter 2016

2

Bestemme plassering av «Finn åsen» kassene. Møte i kommunen den 12.mai  Ferdig

3

Markeringspinner i RA-runden 47 stolper ble kjørt ut i vinter Ferdig

4

Slå ned markeringspinnene Viggo må hjelpe til med å finne igjen stolpene  Ferdig

5

 Web kamera på Eikvelta Under utredning Solcelle+batteri er satt opp, venter på software til kameraet

6

Bru over bekken ut fra Skjærsjøen    Ferdig

7

Generell rydding og blåmerking av turstier Må prioriteres som det aller viktigste Ferdig

8

Generell rydding av skiløypetraseer Høstaktivitet Ferdig

9

GPS måling av nye stier Også sti øst Hunnshytte mot skiløypa Ferdig
Fortsetter oppdatering i 2016

10

Sette opp de nye skiltene som er bestilt til østsida Ferdig  Ferdig

11

Flere gangbaner i Jotunheimstien fra Trollheim Ble kjørt ut med scooter i vinter Ferdig 

12

Blåmerke og rydde stien fra Fløgum-Revhol- Kortbakken Venter på at det skal tørke opp Ferdig 

13

Fullføre Rognlihaughytta Materiell er kjør fram i vinter Ferdig

14

Legge ut alle gangbanene som ble kjørt ut i vinter   Ferdig 

15

Levere GPS data til kontaktperson i kommunen   Ferdig 

16

Rasteplasser på Østsida Avventer til neste år  Avventes til neste år

17

Bru i skiløype der «Hunnshyttevegen» slutter Vurderes på nytt i 2015 Prosjektet slettes

18

Legge rør (eventuelt bru ) i skiløypa nedenfor Rørmyra   Ferdig

19

Snødybdemåler på Eikvelta   Ferdig

20

Ny sti på østsiden av Raufoss, fra Gamlevegen til Lerud   Ferdig
Skilting gjenstår
 

21

Oppgradere stiene fra Rørmyra til Rognlihaugen    Fortsetter 2016, Skitraseen må forbedres

22

Bygge gangbaner etter behov   Ferdig

23

Reparere strømkabler i lysløypa til Skumsjøen   Ferdig

Prosjekter for 2014

 

Nr.

Prosjekt

Status

Status pr. 09.08.2014

1

Fortsette med fullføring av ny sti rundt Skumsjøen Venter på hytteforeningen  Utsatt til 2015

2

Gangbaner fra Mæhlumsætra mot Nordre Østbygda Gangbanene er kjørt til Mæhlumsætra  Ferdig

3

Markeringspinner i RA-runden Samarbeid løypekjører  Vurdere behov

4

Lysløype på Østsida. (oppgradering) Diverse avklaringer gjenstår Kulturkontoret jobber med diverse avklaringer

5

Gangbaner i stien Kolbergsætra- Sveum 40 gangbaner må bygges. 11 er kjørt inn

 Ferdig

6

Gangbaner i stien Eikvelta- Jotunheimstien Sjekker antall som trengs

 Ferdig

7

Skiløypa mellom Rørmyra og Trollheim, to korte bruer/rør Vurderer omfang

Venter på Alm.lodd nr. 1 (Påtatt seg jobben)

8

Flytte stolpe i Jotunheimstien med skiltet Blækjetjern Sparer gangbaner  Ferdig

9

Behov for nye skilter rapporteres Vurderes  Ferdig

10

Flere gangbaner i Jotunheimstien fra Trollheim Antallet vurderes Nytt behov vurderes våren 2015

11

Rasteplass på selve Finstad tunet OK fra grunneier. Kjørt opp med scooter  Ferdig

12

Ny sti fra Vesethvegen til utsikten (Eikvelta-Stokkekrysset) ca. 300 meter. (vurderes) Ferdig

13

Generell rydding av sommerstier Løpende  Ferdig

14

Generell rydding av skiløypetraseer Løpende  Høstaktivitet

15

Rasteplasser på Østsida To krakker er foreslått Avventes til 2015

16

Bru i skiløype der «Hunnshyttevegen» slutter  Vurderes på nytt

17

Flere sittekrakker bestilles

Ferdig
(6 stk kan hentes)

18

Fullføre gangbaneleggingen fra Eikvelta mot Blækjetjern 37 gangbaner ligger i myra

Ferdig 

19

Endre skitrase ved Kjøyvemyra Merket opp. Sigbjørn har godkjent forslaget Ferdig

20

Rasteplass på utsiktpunkt mellom Putten-Vårnessætra. Kjørt på plass i vinter  Ferdig

21

Oppgradere stier mot Rognlihaugen Forventer større trafikk pga hytta på toppen  Ferdig

22

Rette opp lysarmaturer som er ute av stilling Ferdig

23

Flytte et par sittekrakker fra Eikvelta til utsikt lenger nord  Ferdig

24

Produsere flere gangbaner Ferdig

25

Vurdere å legge om stien fra Kolbergsætra Ferdig

Prosjekter for 2013

 

Nr.

Prosjekt

Status

Status pr. 03.10.13

1

Bygge gangbaner ca. 150 gangbaner er produsert

Ferdig

2

Bru i skiløypa ved Trollheim Materialer på plass ved Trollheim

Ferdig

3

Gangbaner i stien Kolbergsætra mot Sveum Kjørt inn i området

Ferdig

4

Gangbaner i stien fra Eikvelta mot Sandtjern 11 spesialgangbaner er kjørt inn.

Ferdig

5

Merke opp ny sti rundt Skumsjøen Hytteforeningens leder deltar i prosjektet

Venter på avklaring fra hytteforeningen (merket med bånd)

6

Rydde sommerstier/skiløyper og se på behov for forbedringer Løpende

Pågår

7

Lysløypa på Østsida Søknad om støtte, ny avtale med grunneiere

Prosjektering pågår, men søknad om midler skjer i 2014

8

Gapahuk på Eikvelta Lions har ballen. Vi hjelper ved behov. Offisiell åpning 24. august

Ferdig

9

Supplere med flere gangbaner fra Eikvelta mot Mæhlumsætra. 20 gangbaner ligger på Eikvelta

Ferdig

10

Gangbane over bekk i sti Finstad-Sveumskrysset Må lages i juni

Ferdig

11

Bru i Jotumheimstien, nord for skiløypa Eikvelta-Sandtjern 20 gangbaner ligger i området

Ferdig

12

Flere skilter med historiske beskrivelser  

Ferdig

13

Turstier på østsida. Krakker og gangbaner Vurdere behov når det tørker opp

Ferdig

14

Stor gran på tråden i lysløypa til Skumsjøen Tråden må legges ned for å unngå kabelbrudd.

Ferdig

15

Ny sti Vårnessætra- Nordre Bradahl, merking og skilting  

Ferdig

16

Supplere med flere gangbaner i Jotunheimstien fra Mæhlumsætra 25 gangbaner ligger på Mæhlumsætra

Ferdig

17

Gangbaner i stien vest for Mæhlumsætra (mot Nordre Østbygda)  

Behov for 12 gangbaner (2014)

18

Flere rasteplasser 8 krakker er bestilt

8 krakker ferdig laget. 6 er foreløpig utplassert

19

Forbedre krakken på Mæhlumsætra Rive gammelt understell og få under nye «bein»  

20

Rette opp stolpe i lysløypa ovenfor Vildåsstua.  

Ferdig

21

Oppdatere kartene med ansvarsgrenser  

Ferdig

22

Bygge 12 gangbaner til kulturstien ved Skjelbreia VTK betaler materiell

Ferdig

23

Markeringspinner i skiløypa fra Sandtjern og rundt RA-løp traseen  

Vurdere å bruke snøscooter

24

Legge ned 4 rør i bekk nedenfor Holm (lysløype øst)  

Ferdig

25

Ny stitrase er åpnet fra Eikvelta mot Kolbergsætra  

Ferdig

26

Snarveien fra Sveumskrysset opp mot selve Sveum er reparert  

Ferdig