Lokale værdata for Raufoss Skistadion
Raufoss, Oppland

Beliggenhet : 60 º 43´ 21.50´´ N  /  10º 35´ 42.02´´Ø
Høyde over havet: 351,5 meter

Klikk her for å oppdatere!


Verdier for regn er ikke troverdige i vinterhalvåret - måleenheten fryser!

Verdier for max/min resettes automatisk hver natt kl. 0:00.

Virtual Weather Station Software V15.00