AA021201_SnapshotProgram for åpningen av Gapahuken 24. august 2013

 

kl. 15.00 – Felles turmarsj fra friluftsområdet ved Skumsjøen til Eikvelta. Turleder Bjørnar Ottesen.

kl. 16.00 – Velkommen til Eikvelta v/komiteleder Reidar Lundgård.

  • Underholdning.
  • Åpning – overlevering av gapahuken til «friluftsfolket»
    v/Lionspresident Paul Ravlo.
  • Underholdning og bevertning.
  • Avslutning.

Arrangementet er en del av programmet i Den Norske Friluftsfestivalen.