IMAG0379Årsmøte i Åsløypas Venner – Raufoss ble avholdt i Sportshytta på Raufoss Stadion 12.02.13

Det var 32 medlemmer av dugnadsgjengens 45 medlemmer tilstede.

 

 

Møtet ble ledet av leder Thorvald Skaug.IMAG0376

Av årsberetningen fremgår det at det har vært stor aktivitet. Av større prosjekter kan nevnes; mange nye skilt er satt opp både på vestsiden og østsiden av Raufoss. Mange nye rasteplasser er etablert rundt omkring. Besøkskasser ved plasser som er flittig besøkt er satt opp. Stor fellesdugnad med legging av ca. 40 gangbaner mellom Mæhlumsætra og Kolbergsætra ble gjennomført med stor deltagelse. Nye bruer er bygd flere steder. På østsiden  kan nevnes at rør som ble tatt av flom er erstattet av bru i Skundbergskogen. I tillegg er det utført en god del maskinarbeid rundt omkring for å utbedre skiløypetraseer.

Thorvald Skaug som ønsket å trekke seg etter å ha vært leder siden 2007 ble takker for sin store innsats av valgkomiteens formann Sigurd Rystad og IMAG0383av Herman Sørlien.

Under valg ble nytt styre sammensatt som følger:
Per Olav Drengsrud     Leder (ny)
Hans Gaustad              Nestleder/sekr. (gjenvalg)
Hans Morka                 Kasserer (ikke på valg)
Bjørnar Ottesen          Styremedlem (ikke på valg)
Sigurd Rystad             Styremedlem (ny)