Åsløypas Venner - Raufoss - Nytt styre 2016

Styret 2016 Åsløypas Venner - RaufossDet er idag avholdt årsmøte for 2015 i Åsløypas Venner – Raufoss.

Ca 30 frammøtte tok del i et meget greit og ryddig gjennomført årsmøte.

Årsbeterningen forteller også i år om at 2015 har vært et meget aktivt år, med store prosjekter som Rognlihaughytta. Men også stor aktivitet med rydding av stier og skiløypetraseer.

Østsiden av Raufoss har også fått 2 nye stier som i høst viser seg å ha vært meget flittig brukt.

Innkommende midler fra medlemmene er brukt til utbedring av turstier og løypetraseer samt at det er avsatt noen midler til en framtidig ny løypemaskin.

Valget ble også gjennomført ryddig og oversiktlig på bakgrunn av god jobb av valgkomiteen.

Bjørnar Ottesen ble takket for innsatsen som styremedlem i 6 år, og ble overrakt blomster.

 

Det nye styrer består av:

Per Olav Drengsrud  (leder) – ikke på valg

Hans Gaustad (nestleder/sekretær) – ikke på valg

Bård Dalheim (kasserer) – gjenvalgt 2 år

Sigurd Rystad (styremedlem) – gjenvalgt 2 år

Terje Homb (styremedlem) – ny  2 år