Det er i dag tirsdag 13. februar 2018 avholdt årsmøte for 2017 i Åsløypas Venner – Raufoss.

I disse OL-tider var 26 stk av dugnadsgruppas medlemmer tilstede på årsmøtet.

Årsmøtet ble meget raskt og effektivt gjennomført. Årsberetningen forteller om at 2017 også har vært et meget aktivt år, med mye rydding og vedlikehold av både stier og skiløypetraséer.

Årsmøtet ble avsluttet ved en framvisning av en helt fersk video som er lagt ut på YouTube, som viser litt om løypekjøringen på Åsen. Den gir også et vakkert bilde av hvor fantastisk flotte forhold og gode muligheter vi har her i vår kommune.

«Årsberetning for 2017

Styret har bestått av følgende:

Per Olav Drengsrud – leder
Hans Gaustad – nestleder/sekretær
Bård Dalheim – kasserer
Sigurd Rystad – styremedlem
Terje Homb – styremedlem.

I tillegg har Per Harald Sørlien deltatt i styremøtene i egenskap av dugnadsleder. Det samme gjelder Ingvar Aandalen som vår IT-ansvarlig.
Revisorer har vært Brede Johansen og Steinar Haugen.
Valgkomitéen har bestått av Erling Bjerregård, Ole Alex Lundgård og Erik Lien.
Gruppeledere har vært: Jan Erik Grøtberg, Øyvind Andersen, Viggo Kristiansen, Bjørnar Ottesen, Magne Wendel og Rolf Røste.

Samarbeidet mellom styret, dugnadsledelsen og dugnadsgruppa har som vanlig fungert svært godt.

Det har i perioden vært avholdt 4 styremøter. I tillegg har det vært en del telefonkontakt for å avklare enkeltsaker. Dugnadsledelsen har også avholdt 4 møter. Dugnadsgruppa har som vanlig holdt kick-off møte før sommersesongen.

I likhet med tidligere år ble det også et vellykket julebord på Osbakken.
Ved årsskiftet var det registrert 517 betalende støttemedlemmer. Dugnadsgruppa består av 52 pensjonister.

Vi har også i år bidratt som parkeringsvakter for RIL-langrenn og hatt «bærejobber» for kommunens kulturkontor. I likhet med tidligere har vi også i år hatt egen stand på Friluftsfestivalen, og sammen med Vestre Toten Kommune deltatt i «Finn Åsen» – prosjektet.
Foreningens økonomi er fortsatt svært god. I løpet av året har vi bidratt med kr. 800.000,- til innkjøp av ny løypemaskin. Løypemaskinen eies og driftes av Vestre Toten Kommune. Vårt bidrag synliggjøres med vår logo på løypemaskinen.

Vårt arbeid overfor lokalmiljøet ble tydelig satt pris på ved at vi ble tildelt Vestre Toten Lions ærespris ved en tilstelning på Fyrverkeriets Kulturhus i vår. Gapahuken på Eikvelta ble da også overdratt til Åsløypas Venner – Raufoss.
i likhet med tidligere år har det vært stor virksomhet i de forskjellige dugnadsgruppene.
Nytt vedskjul er bygget på Rognlihaugen, og det kan nevnes at det har vært en god del ekstraarbeid med rydding etter mange vindfall på grunn av sterk vind. Det har vært en del maskinarbeid i Nysethmarka. Dugnadsleder er svært godt fornøyd med årets innsats.

Styret takker også for fin innsats i året som har gått.

Hilsen styret»

 

Valget ble gjennomført ryddig og oversiktlig på grunn av god jobb av valgkomitéen.

Det nye styret består av:

Per Olav Drengsrud (leder) – ikke på valg

Hans Gaustad (nestleder/sekretær) – ikke på valg

Bård Dalheim (kasserer) – gjenvalgt for 2 år

Sigurd Rystad (styremedlem) – gjenvalgt for 2 år

Terje Homb (styremedlem) – gjenvalgt for 2 år