Årsmøtet i Åsløypas Venner – Raufoss ble idag avholdt på Sportshytta.

Det var 30 medlemmer av dugnadsgruppa tilstede.

Utdrag av Årsberetning for 2018:

Styret har bestått av:
Per Olav Drengsrud – leder
Hans Gaustad – nestleder/sekretær
Bård Dalhein – kasserer
Sigurd Rystad – styremedlem
Terje Homb – styremedlem.

Per Harald Sørlien – Dugnadsleder
Gruppeledere:
Jan Erik Grøtberg, Øyvind Andersen, Viggo Kristiansen, Bjørnar Ottesen, Magne Wendel og Rolf Røste.

Revisorer:
Brede Johansen og Arne Ninive.

Valgkomite:
Erling Bjerregård, Erik Lien og Aage Kyseth.

IT-ansvarlig:
Ingvar Aandalen.

Det er avholdt 4 styremøter, og dugnadsledelsen har avholdt 2 møter i tillegg til Kick-off.
Ved årsskiftet var det registrert 505 betalende medlemmer, og en dugnadsgruppe på 52 medlemmer.

Av store prosjekter er det klargjort skiløypetrasé fra Rørmyra til Rognlihaugen, samt inngjerding av sommerparkering på Rørmyra. Det har vært stor virksomhet i de 6 dugnadsgruppene i året som har gått.

Vi har også i år deltatt i «Finn Åsen» prosjektet i samarbeid med kulturkontoret i kommunen. Dette prosjektet videreføres fra 2019 til et digitalt system med registrering av turmål via en app på smarttelefoner.

Vi var invitert til Pensjonistforeningen for å presentere Åsløypas Venner. Resultatet av dette ble et bidrag på kr. 5.000.

Videre bli vi tildelt GOOB-prisen for 2018 på kr. 30.000.

Styret takker alle for fin innsats i året som har gått.

Det nye styret for 2019 består av:

Ingvar Aandalen – Leder (valgt for 1 år)
Erik Lien – Nestleder/sekretær (valgt for 2 år)
Bård Dalheim – Kasserer (ikke på valg)
Sigurd Rystad – Styremedlem (ikke på valg)
Terje Homb – Styremedlem (ikke på valg)

 

 

 

 

Per Olav Drengsrud og Hans Gaustad gikk ut av styret etter 10 -11 års innsats for Åsløypas Venner.
En stor takk til dere begge to!