2013-04-03 09.05.07Da har vi sluttspurt på bygging av gangbaner som skal forbedre stiene på åsen. På fredag skal disse dumpes på spesielle plasser slik at vi slipper å bære over lengre strekninger. Vi får hjelp av løypemaskina til denne jobben.

2013-04-03 09.04.50

 

 

 

 

Werner Roseth og Kåre Engstrøm i sving med kappsaga.

2013-04-05 08.12.112013-04-05 08.12.38

 

 

 

 

 

Dagens dugnad. Jan Erik, Vegard, Svein Olav, Sigbjørn og Per Harald fikk vinterens bygde gangbaner kjørt innover åsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Her se2013-04-03 10.00.00r dere kassereren som plutselig ankom Rørmyra for «kontroll» av innkjøpte brumaterialer. (ny bru over bekk ved Trollheim)