Prosjekter vår, sommer og høst 2018 - utgave 5.

Rødmerket er prosjekt med 1. prioritet.

Nr.

Prosjekt

Ansvarlig gruppe

Status

Pr. 15.08.

1

Merke ferdig stien rundt Skumsjøen.

5

Skilter er levert gruppeleder.

2

Bestemme plassering av "Finn Åsen" kassene for 2018.

Alle

Ferdigstilles nå.

3

Forbedre lysløypa til Skumsjøen som sommersti, gangbaner!

5

Noen forberedelser er utført.

Bruker bare nedre del av lysløypa. Tar så stien over Vildåstoppen.

4

Bygge et lite vedskjul på Rognlihaugen.

4

Ferdigstilles nå.

5

Beise gapahuken på Eikvelta.

1 + PHS

Beis og pensler er levert gruppeleder. Vedhugging gjenstår. Har rist som må bearbeides.

6

Generell rydding og blåmerking av turstier, samt oppgraderinger.

Alle

Løfte opp gangbaner og legge under stokker.

7

Generell rydding av skiløypetraséer.

Alle

Høstaktivitet.

8

GPS måling av nye stier.

PHS

Vil fortsette oppdatering i 2018.

9

Supplere enkelte områder med gangbaner.

3

7 gangbaner disponeres av gr. 3.

10

Forbedre skiløypetrasé i Nysethmarka.

PHS

Bruke gravemaskin fra Veltmanåa og oppover til Finstadmyra.

11

Stien Trollheim - Mæhlumsætra trenger oppgradering. 8 gangbaner.

4

Samarbeid med gr. 1.

12

Oppgradere stiene fra Rørmyra til Rognlihaugen.

4

Gangbaner er kjørt ut i vinter.

13

Nye sommerskilter.

Per D.

14

Skiløypeskilter.

Per D.

15

Oppdatere plassering av rasteplasser.

PHS

16

Vurdere å blåmerke flere stier på østsida.

Gruppe øst

Åpner igjen stien fra Drager mot Malterud.

17

Sette opp skilter som nå er levert.

Alle

18

5 gangbaner til Trollheim.

1

19

Gangbaner ved Bjørnsgård.

4

Kjørt ut i vinter. - Sjekk ut om det er rekkverk på brua over bekken ved Bjørnsgård.

20

Beise vedskjulet på Rognlihaugen.

4

Kjell og Erling kjøper beis, samme farge som hytta. - Ferdig beiset

21

Gangbaner før og etter brua over Veltmanåa i Nysethmarka.

2

Kjørt ut i vinter.

22

Kropp over bekk ved vegen ovenfor Nedre Stokkekrysset.

2

Kjøpe egnede materialer, og bygge på stedet.

23

Legge om stien etter Vildåstoppen. (eit. kutte ut stien som sommersti.)

5

For å minimere bruk av gangbaner.?!

Kuttes ut som sommersti.

24

Sette opp gjerde rundt parkering på Rørmyra.

Felles

Befaring 28. mai sammen med R. Børstad.

25

Merke opp skiløypetrasé til Rognlihaugen.

PHS

Befaring 28. mai sammen med R. Børstad. - Forslag til trasé er på plass.

26

Se på skiløypetrasé til Lauvhøgda.

Befaring 28. mai sammen med R. Børstad.

Utsettes til 2019.

27

Sittegruppe (krakker) på Lauvhøgda.

PHS

28

Rekkverk på brua ved Bjørnsgård.

4

29

Skiltstolpe på Lauvhøgda.

4

30

Rydde ny skiløype til Rognlihaugen med gravemaskin.

PHS

Forespørre entreprenør Brødr. Gudbrandsen.

Prosjekter vår, sommer og høst 2017 - utgave 4.

Nr.

Prosjekt

Ansvarlig gruppe

Status

Pr. 27.09

1

Merke ferdig stien rundt Skumsjøen.

5

Noen skilter mangler

2

Bestemme plassering av "Finn Åsen" kassene.

Alle

Avtale møte med kommunen.

3

Forbedre lysløypa til Skumsjøen som sommersti med gangbaner.

Vurdere å legge stien på tørrere område. 4 gangbaner er kjørt ut. - Fortsetter neste år

4

Bygge et lite vedskjul på Rognlihaugen.

4

5

Sikre bekken ved brua nedenfor Mæhlumsætra.

1

Materialer er på plass.

6

Generell rydding og blåmerking av turstier, og oppgradering av stiene.

Alle

Noe rydding av stien Sveumskrysset- Friarealet gjenstår

7

Generell rydding av skiløypetraseer.

Alle

Høstaktivitet.

8

GPS måling av nye stier.

PHS

Oppdatering vil fortsette i 2018.

9

Supplere enkelte områder med gangbaner.

Alle

Kjørt inn med scooter i vinter.

10

Grill/bålplass på Eikvelta.

Alle

Har skaffet sementringer. Kjøres inn når veien er klar.

11

Stien Nyberg mot Putten. Forbedre et bløtt område ved bekken.

5

Gangbaner er tilgjengelig på stadion.

12

Forbedre skiløypetrase i Nysethmarka.

Kjøpe timer med gravemaskin. Fortsetter neste år med nytt budsjett

13

Maskinarbeid i gammel skiløype fra Stokkekrysset til Skumsjøen.

Kjøpe timer med gravemaskin.

Utsatt

14

Stien Trollheim - Mæhlumsætra trenger oppgradering.

8 gangbaner - Vente til 2018.

15

Rasteplasser på Østsiden. (ved løa Mortensvea og Raulåven).

Øst

Kjørt ut i området.

16

Oppgradere stiene fra Rørmyra til Rognlihaugen.

4

Gangbaner er kjørt fram med scooter.

17

Vurdere flere rasteplasser, Lønnbergtoppen syd +++

Sittestokk er kjørt ut i vinter.

18

Flere sittekrakker til nye rasteplasser.

10 stk hentet og kjørt ned til stadion.

19

Bedre skilting til Mæhlumsætra.

Skiltbehov levert til bestiller.

Venter på levering

20

Innkjøp av ny ryddesag.

PHS

Innkjøpt og testet.

21

Skiløypeskilter.

PHS

Foreløpig skiltbehov levert til bestiller.

Venter på levering

22

Gangbaneproduksjon før snøen går.

Alle

80 gangbaner produsert. 

23

Sti fra Vesetvegen og østover mot Skumsjøen.

2

Ødelagt av hogstmaskin. Vurdere tiltak.

24

Gapahuken på Eikvelta.

Lions Club Vestre Toten har overlevert gapahuken til Åsløypas Venner - Raufoss!!

25

Rydde skiløypa fra Sveumskrysset til Osbakken.

Ferdig. Benyttet den nye ryddesagen.

26

Rasteplass på Sveumskrysset. (ønske fra støttemedlem).

Kjøres fram når vegen er kjørbar.

27

Stien fra Rørmyra til Trollheim.

4

Supplere med minst 3 gangbaner.

28

Vurdere å blåmerke flere stier på Østsiden.

5

Avtale med grunneiere. Fortsetter i 2018.

29

Platting foran gapahuken på Eikvelta.

Alle

30

Webkamera Eikvelta.

IAa

Feilsøking pågår. Problemer med Telia. - Tester nå Telenor.

31

4 gangbaner for Østsiden.

32

7 gangbaner for området Kolbergsætra.

Lagret på Eikvelta. Ut med scooter i vinter.

Prosjekter vår, sommer og høst 2016 - utgave 03 - 29.09.2016

Nr.

Prosjekt

Ansvarlig gruppe

Status 12. mai

Status 31.okt

1

Fortsette med fullføring av ny sti rundt Skumsjøen

5

Fullføre grunneieravtale og fullføre prosjektet

2

Bestemme plassering av "Finn Åsen" kassene i 2016

Alle

Møte med kulturkontoret beslutter dette

3

Fullføre Rognlihaughytta. Tette utedoen for å forhindre snø og vann.

4

Avtale med Børstad

4

Bygge et lite vedskjul på Rognlihaugen.

4

Avtale med Børstad

5

Sikre bekken før brua nedenfor Mæhlumsætra.

1

Innspill fra skiturist.

Kjører inn materialer i vinter

6

Generell rydding og blåmerking av turstier, samt oppgraderinger 

Alle

Vår og sommeraktivitet

7

Generell rydding av skiløypetraseer

Alle

Høstaktivitet

8

GPS måling av nye stier

PHS

Oppdatering fortsetter hele 2016

9

Oppsetting av nye skilt som er bestilt til Raufoss Øst

2

10

Flere gangbaner i Jotunheimstien fra Trollheim

1

Gangbaner ligger ved Bjørnsgård

11

Stien Nyborg mot Putten. Forbedre et bløtt område ved bekken

5

12

Ny sti på Raufoss Øst fra Gamlelåven mot Lerud

2

Ferdig. Skilting gjenstår.

13

Legge ut alle gangbanene som ble kjørt ut i vinter.

3

Ligger i kryss skiløype/sti mot Kolbergsætra.

14

Legge ut noen gangbaner ved gapahuken på Eikvelta.

3

15

Rasteplass på Raufoss Øst (ved Mortensvea og ved Raulåven).

PHS

16

Oppgradere stiene fra Rørmyra til Rognlihaugen før ferien.

Felles*

Skitraseen må utbedres.

Stort sett ferdig

17

Bygge gangbaner etter behov.

PHS

Innspill fra gruppere. - 500 meter materialer er bestilt.

18

Flere sittekrakker.

Leder

Leder bestiller 6 stk.

Kan hentes på saga

19

Flytting av informasjonstavla på Rørmyra.

Felles*

20

Nytt webkamera på Eikvelta med 4G teknologi

Ingvar

Testing pågår. Monteres uke 34 

21

Inngjerde perkeringsplass ved Rørmyra

4

22

Webkamera på Raufoss Skistadion

Ingvar

Byttet ut simkort (mobilt 3G nett) med router (fast nettverkforbindelse)

  • *Fellesdugnad tirsdag 28. juni