Prosjekter vår, sommer og høst 2019 - utgave 4.

Nr.

Prosjekt

Ansvarlig gruppe

Status

Pr. 04.10.

1

Forbedre merking fra Rognlihaugen mot Korperuddalen.

Gr. 4

2

Bestemme plassering av "Finn Åsen" kassene for 2019.

Alle

Erstattes av appen "Trimpoeng" som aktiveres 1. mai 2019

3

Flytte skiltstolpe på Lunnasætra og merke opp stiene på nytt.

4

Løfte opp gangbaner i området Eikvelta og vestover.

Fellesdugnad

5

Generell rydding og blåmerking av turstier og oppgradering.

Alle

Pågår.

6

Generell rydding av skiløypetraséer.

Alle

Høstaktivitet. - Pågår

7

GPS måling av nye stier.

PHS

Vil fortsette oppdatering i 2019.

8

Nye sommerskilter.

Per Dr.

Leveres 22. mai

9

Skiløypeskilter.

Per Dr.

Leveres 22. mai

10

Oppdatere plassering av rasteplasser.

PHS

11

Vurdere å blåmerke flere stier på østsida.

Gr. Raufoss øst

Under behandling.

12

Bygge opp igjen gjerdet rundt parkering på Rørmyra.

Felles

Ble ødelagt i vinter. Almenningen sørger for at gjerdet repareres. - Ferdig og nå demontert for vinteren.

13

Se på skiløypetrasé til Lauvhøgda.

Alle

Utsettes.

14

Skiltstolpe på Lauvhøgda settes opp igjen.

Gr. 4

15

Bestille skilter til Trimpoeng aktiviteten (Finn Åsen).

Ingvar

16

Trimpoeng skiltene settes opp på valgte plasser (26 stk).

Ingvar/Per H.

Ferdig

17

Merke om stien fra Fløgum til Revold.

Gr. Raufoss øst