Prosjekter vår, sommer og høst 2019 - utgave 1.

Nr.

Prosjekt

Ansvarlig gruppe

Status

Pr. 05.01.

1

Forbedre merking fra Rognlihaugen mot Korperuddalen.

4

2

Bestemme plassering av "Finn Åsen" kassene for 2019.

Alle

3

Flytte skiltstolpe på Lunnasætra og merke opp stiene på nytt.

4

Løfte opp gangbaner i området Eikvelta og vestover.

Fellesdugnad

5

Generell rydding og blåmerking av turstier og oppgradering.

Alle

6

Generell rydding av skiløypetraséer.

Alle

Høstaktivitet.

7

GPS måling av nye stier.

PHS

Vil fortsette oppdatering i 2019.

8

Nye sommerskilter.

Per Dr.

9

Skiløypeskilter.

Per Dr.

10

Oppdatere plassering av rasteplasser.

PHS

11

Vurdere å blåmerke flere stier på østsida.

Gr. øst

12

Bygge opp igjen gjerdet rundt parkering på Rørmyra.

Felles

Ble ødelagt i vinter.

13

Se på skiløypetrasé til Lauvhøgda.

Alle

14

Skiltstolpe på Lauvhøgda settes opp igjen.

4