Artikkelen er gjengitt i sin helhet:

Dugnadstimer for friluftsfellesskapet

Brua i tur- og skiløypa ved Trollheim som dugnadsgjengen i Åsløypas Venner - Raufoss bygde i sommer. Fra venstre Svein Olav Ninive, Tore Jan Kristiansen, Jan Erik Grøtberg og Thorvald Skaug

Brua i tur- og skiløypa ved Trollheim som dugnadsgjengen i Åsløypas Venner – Raufoss bygde i sommer. Fra venstre Svein Olav Ninive, Tore Jan Kristiansen, Jan Erik Grøtberg og Thorvald Skaug

Åsløypas Venner – Raufoss er en aktiv gjeng som gjør mye for at tur- og skifolket i Vestre Toten skal få så gode forhold som mulig. Nå har de avsluttet 2013-sesongen etter å ha gjennomført de fleste av sine planlagte prosjekter.
Det er lagt ned et betydelig antall dugnadstimer i løpet av året av den spreke pensjonist-gjengen i Åsløypas Venner – Raufoss, med det resultat at vest- og øståsen har blitt enda mer tilgjengelig for folk flest.
Karene har til sammen brukt om lag 1.500 timer som blir synliggjort gjennom de nye 600 metrene med gangbaner i bløtmarksområder, ny bru i skiløypa ved Trollheim, nye klopper over bekker og generell rydding av sommerstier og skiløypetraséer.

Mange Prosjekter.
Vi har også bidratt med ny gapahuk på Eikvelta, som Lions Club Vestre Toten har kostet. I høst har vi også hjulpet til med å få fram tømmer og materialer til hytta som nå settes opp på Rognlihaugen. Den er det almenningslodd nr. 1 som står bak. På østsiden av Raufoss har vi også lagt ut gangbaner i de bløteste områdene. Som resultat av alt dette har vi sett at trafikken har økt også her. Flere og flere bruker naturen og skogen rundt Raufoss, forteller dugnadsleder Per Harald Sørlien i Åsløypas Venner – Raufoss.

Prøvenslåttsveen

Prøvenslåttsveen

Økt bruk av marka
Det har også vært et samarbeidsprosjekt mellom Åsløypas Venner – Raufoss og Åsens Miljølag. Sammen har de forfattet historiske beskrivelser av 17 forskjellige plasser i nærområdet av Raufoss.
Det er produsert skilter som nå er satt ut på sine rette plasser. Alle finner du på vestsida og i tilknytning til de blåmerkede stiene.
– Det er meget tilfredsstillende å jobbe med dugnader, da vi ser at trafikken øker hele tida og samtidig alle de positive tilbake-meldingene vi får, sier Sørlien.

 

 

 

 

De fire som hadde notert flest besøk i bøkene "Finn Åsen". Fra venstre; Paal runden, Rune Amundsen, Åse Moen og Ole Ivar Moen

De fire som hadde notert flest besøk i bøkene «Finn Åsen». Fra venstre; Paal Runden, Rune Amundsen, Åse Moen og Ole Ivar Moen

161 tur-noteriner
Dette bekreftes gjennom de fem bøkene de har lagt ut forskjellige plasser inne på åsen. Dette er en del av prosjektet «Finn Åsen», som startet opp i fjor.
– Til nå har 2.758 noteringer blitt gjort av besøkende til disse plassene, forteller han.
Årets vinner ble Åse Moen med 161 noteringer. På andre plass kom Ole Ivar Moen med 119 noteringer. Tredjeplassen ble delt mellom Paul Runden og Rune Amundsen, begge med 56 noteringer.
– Disse fire har fått en mindre oppmerksomhet for innsatsen, som kommunens kulturetat står bak, forteller Sørlien.

Av Odd Martin Hesjadalen