Finn Åsen 2014

Finn Åsen 2014Senest 1.juni er bøkene lagt ut i kassene oppe på Åsen. Vi prater da om «Finn Åsen» et samarbeidsprosjekt mellom oss, Kommunen og Åsens Miljølag. Vi øker med en kasse i år og følgende steder er valgt: Eikvelta, Skjærsjøhytta, Rognlihaugen, Stokkekrysset nedre, Minnesmerket og Vårnessætra. Vi oppfordrer alle til å skrive navnet sitt i bøkene og ca. 15.oktober trekker vi ut tre heldige vinnere som får sine velfortjente premier.