Gapahuken på Eikvelta

Turmål "Finn Åsen - Trimpoeng"

Fiske ved Skumsjøen

Turmål "Finn Åsen - Trimpoeng"

Fiskeplassen ved Skumsjøen

Turmål "Finn Åsen - Trimpoeng"

Kolbergsætra

Turmål "Finn Åsen - Trimpoeng"

Slettumsætra

Turmål "Finn Åsen - Trimpoeng"

Krigsminnesmerket

Turmål "Finn Åsen - Trimpoeng"

Johansplass

Turmål "Finn Åsen - Trimpoeng"

Skriverhaugen

Turmål "Finn Åsen - Trimpoeng"

Rognlihaugen

Turmål "Finn Åsen - Trimpoeng"

Skjærsjøhytta

Turmål "Finn Åsen - Trimpoeng"

Kaffepause ved Mæhlumsætra

Turmål "Finn Åsen - Trimpoeng"

Trettrota

Turmål "Finn Åsen - Trimpoeng"

Utsikt over Putten

Turmål "Finn Åsen - Trimpoeng"

Go to Top