Dugnadsgjengen

Kick-off for dugnadsgjengen ble avholdt på Sportshytta i går med 30 frammøtte av en aktiv dugnadsgjeng på ca. 40.

Dugnadsleder Per H. SørlienDugnadsleder Per Harald Sørlien ønsket velkommen og startet med en gjennomgang og sammensetningen av årets dugnadsgrupper.
I år blir det også en egen gruppe på østsiden av Raufoss "Gruppe Øst" med gruppeleder Rolf Røste.

Videre ble prosjektene for sesongen 2016 presentert og gjennomgått. Oversikten viser at det fortsatt er mange oppgaver en aktiv gjeng kommende tirsdag starter opp med. Dugnadsgjengen samles hver tirsdag hvor de 18 "prosjektene" i løpet av sommeren skal gjennomføres.

Sverre NarvesenUnder agendaens punkt "Åpen post" var Sverre Narvesen fra Industriparken invitert til å fortelle litt om situsajonen i "klynga" som de kaller det. "Klynga" består av ca. 30 bedrifter inne i industriparken. Med ca. 2800 ansatte, som forøvrig er samme antall ansatte som på 1970, vitner det om en enorm utvikling når vi vet hva automatisering har vært i løpet av disse 45 årene. Industriparken på Raufoss er en meget ansett og anerkjent "klynge" både nasjonalt og internasjonalt og har et meget nært samarbeid med NTNU.

Industriparken skal også i år være representert på Norway Day in Brussel.
Norway Day er en dag der det settes søkelys på europeisk forsknings- og innovasjonssamarbeid.

Møtet ble avsluttet med hyggelig samvær med kaffe og wienerbrød.