KICK-OFF samling for hele dugnadsgjengen –

Sportshytta Raufoss stadion torsdag 2. juni kl. 12.00

 

Rognlihaugen_3Program:

  1. Gjennomgang av årets dugnadsgrupper.
  2. Dugnadsprosjekter for vår, sommer og høst 2016.
  3. Gruppelederne har ordet. (hvordan legge opp årets dugnader).
  4. Informasjon fra styret om økonomien.
  5. Ordet fritt.
  6. Hyggelig samvær med kaffe og kaker.
  7. Åpen post – Ottar Henriksen orienterer om utviklingen i industriparken mot år 2030.
  8. Avslutning (senest kl. 14.00)

Per Harald Sørlien
dugnadsleder