Kick-off Åsløypas Venner – Raufoss 23. mai på Sportshytta.

Dugnadsleder Per H. Sørlien ønsket velkommen til 33 medlemmer i dugnadsgruppa av totalt 51. Meget bra frammøte!

Sammensetning av de 6 dugnadsgruppene for sesongen 2017 ble gjennomgått.

Prosjektlista for sesongen er også i år lang , men egentlig ingen store prosjekter. Det er i stor grad utbedring og vedlikehold av eksisterende stier og skiløypetraseer. Komplett prosjektliste finnes under ”Prosjekter”.

Gapahuken på Eikvelta er overlevert vederlagsfritt til Åsløypas Venner – Raufoss fra Lions Club Vestre Toten. Dette ble offisielt gjort i forbindelse med festaften for Lions 100 års jubileum i Fyrverkeriets Kulturhus den 29. April.

Jotunheimstien blir merket med nye skilter i forbindelse med ny trase via Osbakken da Osbakken nå er tatt over av DNT.

Det er totalt per dato 28 punkter på årets prosjektliste. Antall medlemmer i dugnadsgruppa er stabilt og tilfredsstillende.

Det er et formål for Åsløypas Venner – Raufoss å bidra til ny løypemaskin i Vestre Toten. Kommunen har nå kjøpt ny løypemaskin og til denne har Åsløypas Venner – Raufoss gitt et bidrag på kr. 800.000,-

Uten ca. 500 støttemedlemmer hadde det ikke vært mulig å gi dette store bidraget til ny løypemaskin.
Derfor en stor takk til alle våre trofaste støttemedlemmer og dugnadsgruppa!

 

Under agendaens punkt Åpen post hadde vi gleden av å ha besøk av Anders Frisinger som fortalte om suksessen bak Mustads Autoline prosjekt som i dag har 80% av verdensmarkedet.
Mustads Fabrikker ble grunnlagt i 1832 av Hans Mustad. Det er kun produskjon av Autoline som i dag foregår på Gjøvik. Krokproduksjonen er et annet Mustad selskap og produksjonen foregår i Kina. Krokproduksjonen er blitt så anerkjent at når folk i bransjen snakker om ”fiskekrok” eller på engelsk ”hook” sier man bare ”Mustad”.
Fem forskjellige Mustad kroker dekker i dag ca. 90% av markedet i Autoline.
En Autoline line kan være opp til 150 km lang og ha opp til 80.000 kroker. En Autoline line agnes automatisk, 8 kroker per sekund.

Systemet er meget miljøvennlig og kvaliteten på fisken blir mye bedre enn fangst med trål. Systemet ødelegger ikke havbunnen i motsetning til trålen som ”soper” langs havbunnen og ødelegger vegetasjonen. Det tar ca. 10 år å lege ødelagt vegetasjon på havbunnen.
Vi takker Anders Frisinger for interessant foredrag!