Kick-off Åsløypas Venner – Raufoss 19. mai på Sportshytta.

Dugnadsleder Per H. Sørlien ønsket velkommen til 35 medlemmer i dugnadsgruppa av totalt 51. Meget bra frammøte i disse koronatider!

Alle satt på betryggende avstand fra hverandre.

Fire nye medlemmer i dugnadsgjengen ble ønsket velkommen.

Sammensetning av de 6 dugnadsgruppene for sesongen 2020 ble gjennomgått.

Prosjektlista for sesongen er også i år lang med mer en 30 større og mindre prosjekter.

Styret ved Ingvar Aandalen orienterte om et prosjekt som har pågått i vinter, nemlig kartlegging av alle stolper og skilter på Åsen og Raufoss øst. Det finnes totalt 175 stolper og 430 skilter som Åsløypas Venner – Raufoss har ansvaret for.

Alle skiltene og stolpene skal nå merkes med unike nummer, og skiltene skal etterhvert som behovet melder seg byttes ut med metallskilter. De nye metallskiltene vil også få opplysning om hvor langt det er fra A til B.


Under agendaens punkt åpen post hadde vi gleden av å ha besøk av adm.dir Lars Ølstad som fortalte om suksess bedriften ISOFLO.

I 1969 henvendte ingeniøren og oppfinneren Arvid Helland seg til RA med forespørsel om RA var interessert i å kjøpe patentrettigheter til hans egentuviklede rørkobling for plastrør. Rørkoblingen hadde varemerket ISIFLO og var patentert/patentsøkt i 16 land. Siden 1965 hadde Press-Støp i Larvik hatt lisensrettigheter i produksjon og salg av Isiflo messingkoblinger til de skandinaviske land.

ISIFLO AS er et heleid datterselskap av den nederlandske industrigruppen Aalberts Industries NV.

 

Bedriftens hovedprodukt er ISIFLO Messingkoblinger for sammenføyning av rør innen vann- og gassforsyning. ISIFLO AS eier brandet «ISIFLO», som er en av de sterkeste merkene innenfor Europas vann-, avløps- og gassdistribusjonsnett.

ISIFLO er markedsleder innen sitt segment i Skandinavia, Tyskland og Frankrike. Bedriften har egne datterselskaper i Tyskland, Frankrike, Sverige og Spania. RWG gruppen har 146 ansatte og en konsolidert omsetning på ca 550 MNOK.
Aalberts Industries har en omsetning på ca. 19 mrd norske kroner med ca. 145000 ansatte fordelt på mer enn 200 lokasjoner worldwide.

Møtet ble avsluttet med hyggelig samvær med kaffe og kaker.