Ønsker du å bli medlem?

Til deg som ikke allerede er medlem i Åsløypas Venner, men som ønsker å støtte oss økonomisk, kan giroen for medlemsavgift 2015 benyttes.