På grunn av tømmerhogst er lysløypa fra Skistadion til Osbakken delvis mørklagt!

En reparasjon av dette vil være så omfattende at det ikke lar seg gjøre før enn til sommeren.

Vi beklager dette, men vil samtidig gjøre oppmerksom på at løypetraseen blir kjørt med løypemaskinen ut sesongen på lik linje med andre skiløyper.

Derfor ta med deg hodelykt!