Dugnadsprosjekter for sommer og høst 2013

kick-offÅrets kick-off ble avholdt på Sportshytta den 13. mai, og følgende prosjekter for 2013 ble presentert:

Dugnadsgjengen har på senvinteren og i vår produsert over 80 gangbaner og et antall spesialgangbaner til blautmyra mellom Eikvelta og Jotunheimstien. Alle gangbaner ble transportert til Sveum med traktor (En takk til Trond Halvorsrud) og videre med løypemaskina til de forskjellige «dumpeplasser» inne på Åsen. Alle disse vil bli lagt på sin beste plass av de enkelte grupper utover sommeren.

Foruten å legge gangbaner er det viktig med løpende vedlikehold og merking av alle våre stier på såvel vestsida som østsida av Raufoss.

Nevnes bør også den nye stien fra Vårnessætra mot Putten. Den er allerede merket, men vil nå også bli skiltet.

Det er også kommet ideer/planer om behov for gangbaner i deler av stiene på østsida.

Vi har bestilt 8 sittekrakker på Gotterudsaga. Hver gruppeleder vurderer hvor disse skal plasseres.