Rognlihaughytta

Rognlihaughytta

Åsløypas Venner har påtatt seg å ferdigstille hytta som er tømret opp i regi av Almenningslodd nr. 1. Stien fra nedre parkering ved Rørmyra er blåmerket. Skilting kommer. Dette vil bli et populært utfartssted som kan benyttes av alle.

Hytta står ulåst (som på Trollheim) slik at det vil være mulig å overnatte.