Prøveordning med skøytetraséer på Åsen

Løypene fra Raufoss skistadion og innover åsen har i alle år vært preparert for klassisk. Dette skyldes at løypene ikke er brede nok til å preparere for både klassisk og skøyting.

På grunn av lite snø i lavereliggende strøk og ønske om å tilrettelegge for begge stilarter, spesielt med tanke på barn og unge, vil vi prøve ut en ordning med å preparere både for klassisk og skøyting der det er mulighet for det inne på Åsen. På noen av strekningene vil det være 2 klassisk spor, 1 klassisk spor + skøytespor og 2 klassisk spor + skøytespor.

Vi tar sikte på å starte opp så raskt snøforholdene tillater det å preparere både for klassisk og skøyting i henhold til vedlagte kartutsnitt resten av sesongen. Ordningen vil bli evaluert etter endt sesong.

Vi ber alle ta hensyn til hverandre og ønsker alle en fin skitur enten du går klassisk eller skøyter!

Rød = 2 klassisk spor, Blå = 1 klassisk spor + skøytespor, Grønn = 2 klassisk spor + skøyespor