Vardalsåsen - Raufoss vest

Eikvelta

Eikvelta

Fasiliteter:

Rasteplass

Med gapahuk

Karttavle
Bålplass
Finn Åsen

Trimpoemg - turmål 1 poeng

GPS koordinater

B.grad: 60.729066 L.grad: 10.512981

Faktaopplysninger:

Eikvelta ligger i en åslodd som i dag eies av Gjøvik kommune.
Navnet kommer etter gården Eik som lå i hellinga ovenfor Eiktunet mot Bergstoppen.Når de drev med tømmerhogst i åsen, ble tømmeret kjørt sammen i ei tømmervelte som var her. ”Eikvelta”.
Vi har webkamera på Eikvelta som legger ut et nytt bilde hvert kvarter mellom kl. 09.00 – 17.00.

Finstad

Finstad - Finstadtoppen

Fasiliteter:

Rasteplass
Utsiktspunkt
Finn Åsen

Trimpoemg - turmål 1 poeng

GPS koordinater

B.grad: 60.733522 L.grad:10.543224

Faktaopplysninger:

Finstad
Ut i fra navnet å dømme, tyder det på at det var finner som var de første som ryddet her og det var på 1600-tallet. Det skal også ha vært sætrer her. Det vi sikkert vet er at gardene var husmannsplasser under Vildåsen, gnr. 42 i Vardal. Ved folketellingen i 1865 var det fem boplasser her og omkring 70 personer med stort og smått. Det var fire bruk og et hus. Brukene var Nordre-, Midtre-, Søndre- og Nedre Finstad.
De siste som bodde i Nordre Finstad var Maria, Jenny og Arnt Finstad, og i Midtre Finstad var det Ole og Emma Finstad.

Gapahuk v/lauvhøgda

Gapahuk ved Lauvhøgda

Fasiliteter:

Rasteplass
Finn Åsen

Trimpoeng - turmål 1 poeng

GPS koordinater

B.gr.:60.683146 L.gr.:10.538010

Beskrivelse:

En gapahuk er et byggverk av trematerialer – ofte laftet, opprinnelig ment for nødtørftig overnatting. Den har kun tre vegger og tak, eventuelt to sidevegger og skråtak helt ned på baksiden. Prinsippet for bygging av en gapahuk er gjerne laftet tømmer og åser som bærekonstruksjon for taket.

Gapahuken ligger på oversida av stien. Toten Almenning lodd nr. 1 har i 2021 kostet materialene til platting og rekkverk. Byggearbeidet er utført av Åsløypas venner – Raufoss.

1,1 km fra Skjellerud.

Utsikt til både Skjellbreia og Einafjorden.

 
Johansplass

Johansplass

Fasiliteter:

Rasteplass
Bålplass
Finn Åsen

Trimpoeng - turmål 2 poeng

GPS koordinater

B.gr.:60.725645 L.gr.: 10.463947

Beskrivelse:

Ved krysset innenfor Fjortentjern tar du av mot Minnesmerket. (skiløypa mot Dølsætra).

Kolbergsætra

Kolbergsætra

Fasiliteter:

Rasteplass
Karttavle
Finn Åsen

Trimpoeng - turmål 1 poeng

GPS koordinater

B.gr.: 60.732573 L.gr.: 10.492111

Beskrivelse:

Historien forteller at garden Kolberg nord for Gjøvik leide seter både i 1669 og 1723. Det er sannsynlig at det måtte være her. Setra var stor med båsplass til innpå 25 kyr. Fjøset var bygd på vollen slik at fjøsgolvet var en del av det flate berget.
Det er usikkert hvor lenge garden setret her, men neppe lengre enn til siste halvdel av 1800 – tallet.

Lauvhøgda

Lauvhøgda

Fasiliteter:

Rasteplass
Utsiktstårn