Hytta på Rognlihaugen på Vardalsåsen er et populært turmål på sommerstid. Nå gjør ei ny rundløype hytta langt mer tilgjengelig også vinterstid.

Byline Ragnhild Fladsrud

ragnhild@totens-blad.no

– Nå kan man innta hytta på Rognlihaugen på vinteren også, smiler en fornøyd Per Harald Sørlien, dugnadsleder i Åsløypas Venner – Raufoss.

Ny rundløype

Etter at arbeidet med å sette i stand Rognlihaughytta var ferdig i 2015, har det vært et yndet turmål som flere hundre finner vegen til sommerstid. Vinterstid har det til nå vært mer plundrete å komme seg hit.

Dette har dugnadsgjengen i Åsløypas Venner – Raufoss nå gjort noe med. Fra parkeringa på Rørmyra er det etablert ei ny rundløype på 2,4 kilometer, slik at både store og små nå lett kan ta seg opp til Rognlihaugen. Her troner hytta oppe på pynten 634 meter over havet, med utsikt til «hele væla», som Sørlien beskriver det.

– Den nye rundløypa er det største prosjektet vi har hatt, sier Sørlien. Foreninga har forskuttert 45.000 kroner i gravearbeider for realisering av prosjektet, som skjer i samarbeid med allmenningsbestyrer Rolf Børstad.

– Vi hadde et felles ønske om å gjøre Rognlihytta tilgjengelig slik at flere kunne besøke den også på vinteren, sier Sørlien.

Dagstur og overnatting

Den lille hytta på noen få kvadratmeter er ulåst og åpen for alle, enten man vil ta seg en dagstur, eller gjøre litt mer ut av det med overnattingstur til hytta som

eies av Toten Allmenning lodd nummer 1.

– Det er ei lita og enkel hytte på sju – åtte kvadratmeter. Det er godt med ved tilgjengelig, slik at man fyre opp og gå inn og varme seg, enten man er på dagstur eller vil ta ei overnatting. Det blir fort varmt siden hytta er såpass lita, sier dugnadslederen. Det er enkle benker å ligge på, så man må ha med seg sovepose. Vann må man også ta med hjemmefra. Det er utedo i tilknytning til hytta, samt rasteplass med bålpanne.

– Utedoen ble bygget med utgangspunkt i ei dør vi kunne gjenbruke, så det ble et bygg med en litt artig form, sier Sørlien med et smil.

Utbedret parkeringa

Den nye rundløypa om Rognlihaugen starter på Rørmyra, som er et populært oppstartssted for turer på Vardalsåsen, sommer som vinter. Et annet prosjekt, som Åsløypas Venner har tatt initiativ til har utvidet parkeringsplassen med cirka 20 nye kjærkomne parkeringsplasser.

– Sommerstid går det mange ungdyr og sauer i området, disse har påført skader på biler som har stått parkert her. Vi har derfor laget en sikker parkering med strømgjerde og strømanlegg, hvor bilen kan stå trygt inngjerdet mens man er på tur, sier Sørlien.

Han kan dessverre allerede konstatere ødeleggelser på det permanente gjerdet til inngjerdinga. Punkt nummer 26 kunne dermed føres opp på lista over små og store prosjekter venneforeninga har å ta tak i.

Mange oppgaver

Åsløypas Venner – Raufoss ble stiftet 10. januar 2004, og legger ned en stor innsats med å tilgjengeliggjøre fine turområder på østsiden av Raufoss og Vardalsåsen i Vestre Toten.

– Vår førsteprioritet er å vedlikeholde

og legge gangbaner og klopper i bløte områder, sier Sørlien. Aktiviteten er størst på sommerstid, men noe kvistrydding i løypenettet på vinterstid blir det også. Noe det ble mye av med fjorårets store snøfall. Skilting av turstier og skiløyper er en annen oppgave, gjerne i samarbeid med Skiforeninga i Gjøvik og omegn.

De står også bak det årlige turtilbudet «Finn Åsen», som hadde rekordbesøk med 2.038 registrerte besøk i fjor.

– Det er nå startet et arbeid med et nytt sommerturkart for Vestre Toten, noe som er på høy tid, sier Sørlien. Her har venneforeninga oppgaven med GPS-registrering av turstiene.

Vil legge til rette

– Hva er motivasjonen for alt dere gjør? – Vi er jo en gjeng med folk som er

glade i friluftsliv selv og ønsker å legge til rette så det er enkelt for flere å komme seg ut og oppleve turglede og få gode turopplevelser, sier Sørlien. Foreninga har 51 medlemmer som er aktive i dugnadsgjengen, som er inndelt i fem grupper med ansvar for ulike prosjekter og områder.

– Vi har folk som venter på å få være med i dugnadsgjengen, så vi kunne vært flere, men vi ser at rundt 50 personer er et passe antall med det vi har av oppgaver, sier Sørlien. Foreninga har rundt 500 støttemedlemmer som bidrar til rundt 100.000 kroner i årlige inntekter til drift og støtte av ulike prosjekter.

– Vi er blant annet fast bidragsyter til ny løpemaskin i Vestre Toten, dette er noe vi sparer planmessig til over flere år. Her bidro vi med et betydelig beløp på 800.000 kroner i 2017, sier Sørlien. Raufoss IL Langrenn har også fått støtte på 45.000 kroner til en ny beltedrevet ATV, for tidlig preparering av løyper.