Finn-aasen-Rognlihaugen

Postkasse med registreringsbok – Rognlihaugen

Sommersesongen er igang!

Bøker for registrering av navn er nå på plass i postkassene på Kolbergsætra, Mæhlumsætra, Vårnessætra, Eikvelta og Rognlihaugen. Vi håper at alle som ferdes forbi, skriver navnet sitt slik at vi ser hvilke områder av åsen som blir mest benyttet.

Det blir premie til de som har flest registreringer og har besøkt alle plassene.

Stiene er godt merket, men eventuelle innspill om forbedringer tas i mot med takk.

Dugnad 21.05.13

Dugnad 21 mai – Rasteplassen ved Vårnessætra

For de som ønsker å anskaffe sommertur-kartet, kan dette kjøpes hos Sport 1 eller på kulturkontoret i kommunen.

Vi ønsker alle god tur, og vel møtt på åsen til trim og velvære.

For Åsløypas Venner

Per Olav Drengsrud
Leder